دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

راهکار VMware Site Recovery چه کاربردی دارد؟

راهکار Site Recovery یک راه حل برای استمرار کسب و کار و Disaster Recovery است که به برنامه ریزی ، آزمایش و اجرای بازیابی ماشین های مجازی بین یک سایت محافظت شده vCenter Server و یک سایت بازیابی vCenter Server کمک می‌کند. این راهکاربصورت On-Demand و As-a-Service ارائه می‌گردد و می‌توان با استفاده از آن از بارهای کاری On-Premises و VMware Cloud را روی AWS محافظت کرد. Disaster Recovery لزوما نباید سخت، پیچیده یا پرهزینه باشد و VMware با این راهکار سعی در تسهیل آن داشته است.

ویدیوهای مرتبط