دریافت ویدیو
SOC 2 Academy- Holding Your Employees Accountable_720 thumbnail
4

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: پاسخگو بودن کارمندان – قسمت نهم

یکی از معیارهای متداول SOC 2 مربوط به پاسخگو بودن کارمندان نسبت به وظایف خود است. برای اطمینان حاصل کردن از این امر که کنترل‌های داخلی یک سازمان به‌درستی فعالیت می‌کنند، افراد مسئول باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشند. برای این کار می‌تواند رویکردهای تشویقی (مرخصی اضافه، پاداش و …) و تنبیهی را مورد […]