دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: پاسخگو بودن کارمندان – قسمت نهم

یکی از معیارهای متداول SOC 2 مربوط به پاسخگو بودن کارمندان نسبت به وظایف خود است. برای اطمینان حاصل کردن از این امر که کنترل‌های داخلی یک سازمان به‌درستی فعالیت می‌کنند، افراد مسئول باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشند. برای این کار می‌تواند رویکردهای تشویقی (مرخصی اضافه، پاداش و …) و تنبیهی را مورد استفاده قرار داد. اگر هیچ اقدام تنبیهی انجام نشود، ممکن است کارمندان یک سازمان فکر کنند که رفتار نامناسب آن‌ها جدی گرفته نمی‌شود.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو