دریافت ویدیو
Splunk Enterprise Security Visibility into SaaS Apps_720 thumbnail
5

قابلیت دید Splunk Enterprise Security به برنامه‌های کاربردی SaaS

اکنون که سازمان‌های بیشتری از راهکارها و برنامه‌های کاربردی مبتنی بر  «نرم‌افزار به عنوان سرویس» یا SaaS استفاده می‌کنند، بسیار حیاتی است که تیم‌های امنیتی، قابلیت دید کاملی به فعالیت‌های کاربر و تهدیدات که ایجاد می‌شود پیدا کنند. راهکار Splunk Enterprise Security کار تیم‌های امنیتی را برای دستیابی به قابلیت دید و ساختار از برنامه‌های […]
Splunk Enterprise Security- Investigation Workbench_720p thumbnail
0

ویدئوی معرفی قابلیت Investigation Workbench در راهکار Splunk ES

قابلیت Investigation Workbench یا همان کارگاه تحقیق و بررسی در راهکار Splunk Enterprise Security برای تحلیلگرانی که کارشان تحقیق‌ و‌ بررسی در زمینه‌ی حوادث است و کاهش زمان بررسی و پاسخ و همچنین کارامدی فرایند‌های پاسخ به حوادث، برای آن‌ها امری بسیار حیاتی است، بسیار مفید می‌باشد. در این ویدئو در مورد این ویژگی امنیتی […]