دریافت ویدیو
LightboardSessionvVolsvsTraditionalDatastore720 thumbnail
0

مدیریت Policyها در vVols

در این ویدئو از مجموعه‌ی آموزشی vVols، نحوه‌ی مدیریت Policyها، پیکربندی‌ها و قابلیت‌ها در سطح دیسک آموزش داده می‌شوند.
StorageMinute HPE Nimble vVols Solutions_720p thumbnail
0

vVols و HPE Nimble Storage

در این ویدئو از مجموعه‌ی آموزشی vVols، به ارتباط بین HPE Nimble Storage و vVols پرداخته می‌شود.
#StorageMinute_ #vVols with #Hitachi Storage_720 thumbnail
0

vVols و Hitachi Storage

در این ویدئو از مجموعه‌ی آموزشی vVols، به ارتباط بین Hitachi Storage و vVols پرداخته می‌شود.