دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

آموزش همسان‌سازی مبتنی بر Array با vVols

در این ویدیو آموزش داده می‌شود که چطور می‌توان VMهای مربوط به یک پالیسی به‌خصوص را در Datastore به‌خصوصی همسان‌سازی نمود.

ویدیوهای مرتبط