دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

ویدیوی آشنایی با امکانات و قابلیت های پراکسی (Proxy)

پراکسی چیست؟ در این ویدیو به بررسی کامل Proxy پرداخته، مزایا و امکاناتی را که این تکنولوژی در اختیار ما قرار می دهد توسط کمپانی F5 بررسی می شود.

ویدیوهای مرتبط