دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح امنیت سایبری و حوزه‌های اصلی آن

در این ویدیو امنیت سایبری شرح داده شده و سه حوزه‌ی اصلی آن یعنی حفاظت در مقابل دسترسی غیرمجاز، تغییر غیرمجاز و حذف غیرمجاز معرفی می‌شوند.

ویدیوهای مرتبط