دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

یکپارچه‌سازی و مقابله با تهدیدات ایمیلی به کمک راهکار Cisco Threat Response

ایمیل هنوز هم مسیرشماره یک برای حملات و تهدیدات سایبری است که در عین حال برای بررسی و پاسخ به مقدار زیادی از تهدیدات ایمیلی زمان زیادی لازم است.. با استفاده از راهکار Cisco Threat Response، مقابله با این تهدیدات خوکارسازی شده و انجام کاری که چندین روز زمان لازم داشت، به چند دقسقه تقلیل پیدا کرده است. در این ویدئو شرح کلی راهکار Cisco Threat Response که با Cisco Email Security یکپارچه‌سازی شده است ارائه می‌گردد.

ویدیوهای مرتبط