دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معماری امنیت سایبری: شبکه‌ها

شبکه‌ها راه ارتباطی شرکت‌ها با جهان هستند و بنابراین یکی از بازیگران کلیدی در معماری امنیت سایبری محسوب می‌شوند. در قسمت ششم سری ویدیوهای معماری امنیت سایبری عناصر امنیت شبکه، از جمله فایروال‌ها، VPN‌ها، و موضوعاتی مانند شناسایی ریسک امنیتی Packetهای شبکه را معرفی کرده و توضیح می‌دهد.

ویدیوهای مرتبط