دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معماری امنیت سایبری: سه اصل حریم خصوصی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری

در این ویدیو از سری ویدیوهای معماری امنیت سایبری، سه اصل مبنایی مورد بررسی قرار می‌گیرد که باید در فهرست اقدامات امنیتی شما قرار داشته باشد: حریم خصوصی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری که تحت عنوان «سه‌گانه CIA» نیز شناخته می‌شود.

ویدیوهای مرتبط