دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معماری امنیت سایبری: پاسخ

باید به یاد داشت که امنیت مساوری است با پیشگیری + تشخیص + پاسخ. در این قسمت پایانی از مجموعه معماری امنیت سایبری، پاسخ به حادثه پوشش داده می‌شود. چه کسی مسئول است؟ از چه سیستم‌هایی برای انجام کار خود استفاده می‌کنند؟ چه چیزی را می‌توان خودکارسازی کرد و چه چیزی را نمی‌توان؟ عواقب بالقوه نقض امنیتی داده چطور است؟ به همه این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

ویدیوهای مرتبط