دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مقابله با تهدیدات و تامین امنیت شبکه در کسب‌و‌کارهای کوچک با سیسکو

نیاز امنیتی و نگرانی‌های کسب و کارهای کوچک، تفاوت چندانی با کسب و کارهای بزرگ ندارد. Cisco Small Business این نیازها را برای تامین امنیت شبکه کسب و کارهای کوچک درک می‌کند. استفاده از راهکارهای سیسکو حفاظت از کسب‌و‌کارهای کوچک و پیدا کردن راهکار امنیتی مناسب با نیازهای آن‌ها را تسهیل کرده و چشم‌اندازی روشن برای مقابله با تهدیدات فراهم می‌نماید.

ویدیوهای مرتبط