دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

آیا تیم های امنیتی برای حفظ امنیت سازمان باید رویکرد خود را تغییر دهند؟

آیا تیم‌های امنیتی سازمان ها باید شیوه‌ی ‫کارشان را تغییر دهند؟

زمان آن رسیده که تیم امنیت سازمان رویکرد محافظه کارانه‌ی همیشگی خود را کنار بگذارد. این تیم‌ها باید در تعاملی مستقیم با سایر کارکنان باشند. نه تنها تیم‫های امنیتی،بلکه کلیه کارکنان باید رویکرد خود ‫را نسبت به امنیت تغییر دهند.امروزه آموزش و به‌اشتراک‌گذاری‫اطلاعات، به امری بسیار حیاتی بدل شده است. افراد تیم امنیتی نیز از این امر مهم مستثنی نیستند. تیم های امنیتی در تعاملی مستقیم با سایر بخش‌های سازمان و با به اشتراک گذاری اطلاعاتی که از داده ها کسب می کنند، موجب رشد سازمان خواهند شد.

در گذشته رویکرد تیم امنیتی به این صورت بود که پس از مشاهده رخدادی امنیتی، تنها به تیم IT اطلاع میداد تا برای رفع مشکل اقدام کند. اما امروزه تیم های امنیت ناچارند بصورت مستقیم علت را برای تیم IT واکاوی نمایند. به عبارت دیگر به جای ابلاغ این که چه کاری باید انجام شود، لازم است که تیم امنیتی در کنار سایر تیم ها، آن کار را انجام دهد.

در این ویدیو که گفت و گویی دیگر میان مت گید و استیو مارتینو است درمورد این تغییر رویکرد بیشتر خواهید آموخت.

ویدیوهای مرتبط