دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: جذب و حفظ کارمندان – قسمت هشتم

در ممیزی SOC 2، سازمان‌ها باید نشان دهند کنترل‌های داخلی آن‌ها به طور کارآمدی فعالیت می‌کنند و اگر کارمندان توانایی در سازمان نباشد، چنین چیزی ممکن نیست. برای جذب چنین کارمندانی سازمان‌ها می‌توانند با توصیف کار شروع کنند و اطمینان حاصل نمایند که توصیفاتی که از کار خود ارائه می‌دهند به درستی کیفیت و ویژگی‌های لازم در فرد متقاضی را تصویر کند. همچنین سازمان‌ها باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند با آموزش‌های لازم کارمندان خود را حفظ کرده و در پیشرفت آن‌ها موثر باشند.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو