دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: دسته‌بندی اطلاعات محرمانه – قسمت پنجاه‌و‌یکم

در بسیاری از مواقع، وقتی که کاربران از خدمات یک سازمان استفاده می‌کنند، دارای داده‌هایی هستند که نیازمند سطوح مختلفی از طبقه‌بندی می‌باشد. این طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه برای تطبیق‌پذیری SOC 2 ضروری است.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو