دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: فرایندهای پشتیان‌گیری داده – قسمت پنجاهم

وقتی که سازمانی به دنبال تطبیق‌پذیری SOC 2 باشد، باید معیارهای دسترس‌پذیری را داشته باشد. در این ویدیو می‌بینیم که چرا سازمان‌ها باید حفاظت‌های محیطی را طراحی و اعمال نمایند.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو