دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: خروجی‌های کامل و دقیق – قسمت پنجاه‌وهفتم

درطول یک ممیزی SOC 2 مسئول ممیزی بررسی می‌کند که آیا سازمان با معیارهای یکپارچگی 1.4 تطبیق دارد و خروجی‌های کامل و دقیق را در زمان درستی ارائه می‌دهد یا خیر.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو