دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: ثبت کردن ورودی‌ها – قسمت پنجاه‌وهشتم (قسمت پایانی)

در ممیزی‌های  SOC 2، مسئول ممیزی بررسی می‌کند که سازمان مربوطه که می‌خواهد با معیارهای یکپارچگی پردازش 1.5 تطبیق داشته باشد، پالیسی‌ها و فرایندهایی را اعمال کند تا ورودی‌ها، آیتم‌های پردازشی و خروجی‌ها را به دقت و درستی پیاده‌سازی نماید.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو