دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: تیم‌های پاسخ به حادثه – قسمت چهل‌ودوم

برنامه‌های پاسخ به حادثه برای اطمینان حاصل کردن از تداوم کسب‌وکار حیاتی هستند. در یک ممیزی SOC 2 تیم‌های مسئول پاسخ به حادثه و کارآمدی آ‌ن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو