دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: تست برنامه‌ی پاسخ به حادثه – قسمت چهل‌ویکم

ببرای اطمینان حاصل کردن از اینکه برنامه‌ی پاسخ به حادثه، بدون مشکل حادثه‌ی امنیتی را برطرف کند و تطبیق‌پذیری با SOC 2 ایجاد گردد، سازمان‌ها باید حداقل سالی یک بار آن را تمرین کنند. وقتی اعضای تیم پاسخ به حادثه، تمرین کنند که باید چه واکنشی به سناریوهای مختلف نشان دهند، یاد می‌گیرند که در شرایط مختلف بتوانند پاسخگوی نیازهای امنیتی باشند.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو