دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: حفاظت از طریق دسترسی منطقی – قسمت بیست‌وپنجم

اگر یک کاربر مخرب به شبکه‌ی یک سازمان دسترسی پیدا کند، آن سازمان با آسیب‌های مالی، عملیاتی و اعتباری زیادی مواجه خواهد شد. به همین دلیل است که در ممیزی SOC 2 مسئول ممیزی ارزیابی می‌کند که سازمان کنترل‌های دسترسی منطقی را در محیط شبکه ایجاد، پیاده‌سازی و حفظ کرده باشد.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو