دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: انتظارات از Policyها و فرایندها – قسمت بیست‌وششم

ایجاد و حفظ Policyها و فرایندها کاری دشوار و زمان‌بر است و می‌تواند فرهنگ شرکتی را تغییر دهد. اما ایجاد و حفظ Policyها و فرایندهای کارآمد برای اطمینان حاصل کردن از تداوم سازمان حیاتی است. در یک ممیزی SOC 2، فرد مسئول ممیزی انتظار دارد که سازمان Policyها و فرایندهایی را ساخته و اعمال کنند که از فعالیت‌های کنترلی پشتیبانی نمایند.

ویدیوهای مرتبط