دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: کیفیت و دقت داده‌ها – قسمت پنجاه‌وپنجم

با اینکه دسته‌ی امنیت به تمام سازمان‌هایی که به دنبال تطبیق‌پذیری SOC 2 هستند اعمال می‌شود، دانستن اینکه آیا باید دسته‌های دیگری را نیز مدنظر قرار داد یا خیر بستگی به نوع سرویسی که ارائه می‌شود دارد. دسته‌ی یکپارچگی پردازش می‌پرسد که آیا خدمات پردازش یک سازمان به‌صورت کامل، دقیق و درزمان مناسب فراهم شده‌اند یا خیر.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو