دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: افراد دخیل در فرایند ارزیابی ریسک – قسمت نوزدهم

در یک ممیزی SOC 2  مسئول ممیزی فرایندهای ارزیابی ریسک یک سازمان را ارزیابی می‌کند. این نه تنها شامل ارزیابی نحوه و نوع ریسک‌های سازمان است، بلکه افرادی که در فرایند ارزیابی ریسک دخیل هستند هم مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این ویدئو بیشتر در این مورد صحبت خواهد شد.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو