دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مفهوم اصول سرویس امنیتی SOC 2

در این ویدئو اصول سرویس امنیتی SOC 2، اطلاعات لازم در هنگام آماده‌سازی برای بررسی SOC 2 و دسته‌های اصول امنیتی شامل سازمان‌دهی و مدیریت، ارتباطات، ارزیابی ریسک، مانیتورینگ و کنترل، دسترسی منطقی، دسترسی فیزیکی، عملیات سیستم و تغییر مدیریت شرح داده می‌شود.

ویدیوهای مرتبط