دریافت ویدیو
Splunk Security Investigations, Part 3- Scoping_720[(007857)2020-08-04-12-28-21]
4

تحقیق و بررسی امنیتی با Splunk: ارزیابی تهدیدات – قسمت سوم

راهکار اسپلانک امکان بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل امنیتی سریع را فراهم می‌کند. در قسمت اول این مجموعه‌ ویدئوهای سه قسمتی، در مورد تجربه‌ی تحقیق و بررسی امنیتی توسط Splunk و شناسایی تهدیدات توضیح داده شد. در دومین ویدئو از این مجموعه، به اعتبارسنجی تهدیدات پرداختیم. اکنون در قسمت سوم با بررسی دقیق داده‌ها به‌صورت تصویری فعالیت‌های به‌خصوصی را که بین […]
Splunk Security Investigations, Part 2- Threat Validation_720[(003782)2020-07-28-12-03-46]
3

تحقیق و بررسی امنیتی با Splunk: اعتبارسنجی تهدیدات – قسمت دوم

راهکار اسپلانک امکان بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل امنیتی سریع را فراهم می‌کند. در قسمت اول این مجموعه‌ ویدئوهای سه قسمتی، در مورد تجربه‌ی تحقیق و بررسی امنیتی توسط Splunk و شناسایی تهدیدات توضیح داده شد. در دومین ویدئو از این مجموعه، تحقیق و بررسی خود را ادامه داده و به اعتبارسنجی تهدیدات می‌پردازیم.
Splunk Security Investigations, Part 1_ Threat Detection_720[(003244)2020-07-26-09-25-06]
5

تحقیق و بررسی امنیتی با Splunk: شناسایی تهدیدات – قسمت اول

راهکار اسپلانک امکان بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل امنیتی سریع را فراهم می‌کند. در این مجموعه‌ ویدئوهای سه قسمتی، در مورد تجربه‌ی تحقیق و بررسی امنیتی توسط Splunk و شناسایی تهدیدات توضیح داده خواهد شد. در اولین ویدئو از این مجموعه، به خطا در احراز هویت به‌عنوان شیوه‌ای برای بررسی مشکلات امنیتی پرداخته و می‌بینیم که با […]