دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

تحقیق و بررسی امنیتی با Splunk: ارزیابی تهدیدات – قسمت سوم

راهکار اسپلانک امکان بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل امنیتی سریع را فراهم می‌کند. در قسمت اول این مجموعه‌ ویدئوهای سه قسمتی، در مورد تجربه‌ی تحقیق و بررسی امنیتی توسط Splunk و شناسایی تهدیدات توضیح داده شد. در دومین ویدئو از این مجموعه، به اعتبارسنجی تهدیدات پرداختیم. اکنون در قسمت سوم با بررسی دقیق داده‌ها به‌صورت تصویری فعالیت‌های به‌خصوصی را که بین Hostهای هدف و Workstationهای مخرب رخ داده‌اند، بررسی می‌نماییم.

ویدیوهای مرتبط