دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

تحقیق و بررسی امنیتی با Splunk: اعتبارسنجی تهدیدات – قسمت دوم

راهکار اسپلانک امکان بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل امنیتی سریع را فراهم می‌کند. در قسمت اول این مجموعه‌ ویدئوهای سه قسمتی، در مورد تجربه‌ی تحقیق و بررسی امنیتی توسط Splunk و شناسایی تهدیدات توضیح داده شد. در دومین ویدئو از این مجموعه، تحقیق و بررسی خود را ادامه داده و به اعتبارسنجی تهدیدات می‌پردازیم.

ویدیوهای مرتبط