دریافت ویدیو
Splunk Enterprise Security Visibility into SaaS Apps_720 thumbnail
5

قابلیت دید Splunk Enterprise Security به برنامه‌های کاربردی SaaS

اکنون که سازمان‌های بیشتری از راهکارها و برنامه‌های کاربردی مبتنی بر  «نرم‌افزار به عنوان سرویس» یا SaaS استفاده می‌کنند، بسیار حیاتی است که تیم‌های امنیتی، قابلیت دید کاملی به فعالیت‌های کاربر و تهدیدات که ایجاد می‌شود پیدا کنند. راهکار Splunk Enterprise Security کار تیم‌های امنیتی را برای دستیابی به قابلیت دید و ساختار از برنامه‌های […]
Splunk Enterprise Security Glass Tables_720 thumbnail
0

ویژگی Glass Tables در راهکار Splunk Enterprise Security

امروز سازمان‌ها نیازمند نمایی به مخیط امنیتی خود هستند که ساختار و قابلیت دید در سطح سیستم را به سازمان‌ها ارائه دهد تا به ‎آنان کمک کند ‫اتفاقات در حال رخ دادن در محیط خود را درک نمایند. این راهکار به تیم‌های امنیتی اجازه می‌دهد که به طور کامل ریسک‌های امنیتی و تهدیدات رو به […]