دریافت ویدیو
Securing the Digital Workspace with VMware Workspace ONE_720 thumbnail
5

امن‌سازی فضای کاری دیجیتال با VMware Workspace ONE

فضای کاری دیجیتال برای مصرف‌کنندگان دسترسی ساده‌ای را به برنامه‌های کاربردی و داده فراهم می‌نماید. اما با رشد و تکامل کاربران، برنامه‌های کاربردی، Endpointها و شبکه‌ها، Surface Area برای حملات سایبری احتمالی نیز افزایش می‌یابد. راه حل ایمن‌سازی یک فضای کاری دیجیتال، یک محصول نیست، بلکه یک پلتفرم است. راهکار Workspace ONE متعلق به شرکت […]
Citrix Workspace for Google Cloud solution video_720 thumbnail
3

راهکار Citrix Workspace برای Google Cloud

امروزه مقدار کاری که در درون دفاتر انجام می‌شود با کاری که بیرون از آن‌ها انجام می‌گردد، برابری می‌کند. همچنین کارایی دستگاه‌های موبایل با رایانه‌های قدیمی برابری می‌کند. امروزه در مدیریت محیط کاری، باید کاربران را ترغیب کرد تا به Cloud بیایند و در کسب‌و‌کار قابلیت‌های دیجیتال را در اولویت قرار داد و همچنین، پیچیدگی […]