دریافت ویدیو
Build Your Small Business with Cisco Partner Solutions_720 thumbnail
0

رفع نیاز کسب‌و‌کارهای کوچک با راهکار Cisco Small Business

فعالیا‌ای شرکت سیسکو به کسب‌وکارهای بزرگ محدود نیست، بلکه سیسکو و شرکا نیازهای کسب‌و‌کار‌های کوچک را درک می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند راهکارهای مناسبی را برای پاسخ به این نیازها ایجاد کنند. راهکار Cisco Small Business نیازهای کسب و کارهای کوچک را در زمینه شبکه، امنیت و همکاری مورد توجه قرار می‌دهد.
Secure Your Business with Cisco Partner Solutions_720 thumbnail
2

مقابله با تهدیدات و تامین امنیت شبکه در کسب‌و‌کارهای کوچک با سیسکو

نیاز امنیتی و نگرانی‌های کسب و کارهای کوچک، تفاوت چندانی با کسب و کارهای بزرگ ندارد. Cisco Small Business این نیازها را برای تامین امنیت شبکه کسب و کارهای کوچک درک می‌کند. استفاده از راهکارهای سیسکو حفاظت از کسب‌و‌کارهای کوچک و پیدا کردن راهکار امنیتی مناسب با نیازهای آن‌ها را تسهیل کرده و چشم‌اندازی روشن […]