دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

رفع نیاز کسب‌و‌کارهای کوچک با راهکار Cisco Small Business

فعالیا‌ای شرکت سیسکو به کسب‌وکارهای بزرگ محدود نیست، بلکه سیسکو و شرکا نیازهای کسب‌و‌کار‌های کوچک را درک می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند راهکارهای مناسبی را برای پاسخ به این نیازها ایجاد کنند. راهکار Cisco Small Business نیازهای کسب و کارهای کوچک را در زمینه شبکه، امنیت و همکاری مورد توجه قرار می‌دهد.

ویدیوهای مرتبط