دریافت ویدیو
Using Splunk Internal Indexes to Audit Security, Users, Searches and more_720 thumbnail
2

آموزش نحوه مانیتور کردن فعالیت‌های کاربری در اسپلانک

در این ویدئوی آموزشی نحوه مانیتور کردن فعالیت‌های کاربری با استفاده از Audit Indexهای داخلی Splunk را خواهیم دید. بررسی و مشاهده افرادی که سعی دارند به سرورهای Splunk دسترسی پیدا کنند، کاربرانی که جستجوهای ناکارآمد انجام می‌دهند و همچنین نحوه‌ی مانیتور کردن فعالیت لاگین و انواع و میزان تکرار جستجوهایی که کاربران انجام می‌دهند […]
Splunk Security Investigations, Part 3- Scoping_720[(007857)2020-08-04-12-28-21]
4

تحقیق و بررسی امنیتی با Splunk: ارزیابی تهدیدات – قسمت سوم

راهکار اسپلانک امکان بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل امنیتی سریع را فراهم می‌کند. در قسمت اول این مجموعه‌ ویدئوهای سه قسمتی، در مورد تجربه‌ی تحقیق و بررسی امنیتی توسط Splunk و شناسایی تهدیدات توضیح داده شد. در دومین ویدئو از این مجموعه، به اعتبارسنجی تهدیدات پرداختیم. اکنون در قسمت سوم با بررسی دقیق داده‌ها به‌صورت تصویری فعالیت‌های به‌خصوصی را که بین […]
Splunk Security Investigations, Part 2- Threat Validation_720[(003782)2020-07-28-12-03-46]
3

تحقیق و بررسی امنیتی با Splunk: اعتبارسنجی تهدیدات – قسمت دوم

راهکار اسپلانک امکان بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل امنیتی سریع را فراهم می‌کند. در قسمت اول این مجموعه‌ ویدئوهای سه قسمتی، در مورد تجربه‌ی تحقیق و بررسی امنیتی توسط Splunk و شناسایی تهدیدات توضیح داده شد. در دومین ویدئو از این مجموعه، تحقیق و بررسی خود را ادامه داده و به اعتبارسنجی تهدیدات می‌پردازیم.
Splunk Security Investigations, Part 1_ Threat Detection_720[(003244)2020-07-26-09-25-06]
5

تحقیق و بررسی امنیتی با Splunk: شناسایی تهدیدات – قسمت اول

راهکار اسپلانک امکان بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل امنیتی سریع را فراهم می‌کند. در این مجموعه‌ ویدئوهای سه قسمتی، در مورد تجربه‌ی تحقیق و بررسی امنیتی توسط Splunk و شناسایی تهدیدات توضیح داده خواهد شد. در اولین ویدئو از این مجموعه، به خطا در احراز هویت به‌عنوان شیوه‌ای برای بررسی مشکلات امنیتی پرداخته و می‌بینیم که با […]
Ransomware Vulnerability Assessment_720[(002094)2020-07-21-05-51-45]
2

ارزیابی میزان آسیب‌پذیری امنیت سازمان نسبت به باج‌افزار با راهکار اسپلانک

امنیت از بدافزارها و باج‌افزارهای پیشرفته‌ای مثل WannaCry پیشگیری نمایند. در این ویدئو نحوه‌ی دستیابی به قابلیت دید واضحی از آسیب‌‌پذیری‌های زیرساخت شبکه و Endpoint با استفاده از راهکار اسپلانک ارائه می‌گردد.
Splunk Metric Store[(005352)2020-07-21-05-49-35]
0

راهکار Splunk Metric Store چه قابلیت‌هایی دارد

با راهکار Splunk Metric Store می‌توان به‌سرعت و سادگی Metricها را دریافت، ذخیره و تجزیه و تحلیل کرد، این امکان هم در Analytics Workspace فراهم شده و هم می‌توان با SPL این کار را انجام داد. در این راهکار اسپلانک، فارغ از اینکه منبع یا ساختار داده چیست، می‌توان هم Metricها و هم داده‌های رخداد […]