دریافت ویدیو
Virtual Machine Migration (vMotion) of Host and Storage for VMware vSphere (vSOM)_720 thumbnail
2

انتقال Host و Storage با استفاده از vMotion

در این ویدئوی آموزشی نحوه‌ی انتقال ماشین‌های مجازی بین Hostها و انواع مختلف Storage، با استفاده از VMware vSphere Web Client و vMotion نمایش داده می‌شود. می‌توان در طول این فرایند از گزینه‌ی نگهداری منابع CPU استفاده نمود و فرایند بدون Downtime انجام می‌گردد.
Enable vSphere HA and DRS for VMware vSphere (vSOM)_720 thumbnail
1

فعال‌سازی قابلیت‌های HA و DRS در Web Client

در این ویدئو نحوه‌ی استفاده از VMware vSphere Web Client برای فعال‌سازی و پیکربندی قابلیت‌های High Availability یا به اختصار HA و Dynamic Resource Scheduling یا به اختصار DRS با vSOM نمایش داده می‌شود. قابلیت HA با خودکارسازی بازیابی در صورت رخداد یک خرابی Host، حفاظتی را در مقابل خرابی ماشین‌ها ارائه می‌کند. DRS با […]