دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

فعال‌سازی قابلیت‌های HA و DRS در Web Client

در این ویدئو نحوه‌ی استفاده از VMware vSphere Web Client برای فعال‌سازی و پیکربندی قابلیت‌های High Availability یا به اختصار HA و Dynamic Resource Scheduling یا به اختصار DRS با vSOM نمایش داده می‌شود. قابلیت HA با خودکارسازی بازیابی در صورت رخداد یک خرابی Host، حفاظتی را در مقابل خرابی ماشین‌ها ارائه می‌کند. DRS با تعدیل بارهای کاری ماشین مجازی در سرتاسر Hostهای یک کلاستر، از عملکردی مناسب، اطمینان حاصل می‌نماید.

ویدیوهای مرتبط