دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

دیتابیس گراف یا Graph Databaseچیست و چه کاربردی دارد؟

دیتابیس‌های گراف نوعی دیتابیس NoSQL هستند که با استفاده از نظریه گراف روابط را ذخیره، Map و Query می‌نمایند. این دیتابیس نهایتاً مجموعه‌ای از Nodeها و Edgeها است که هر Node نشانگر یک نهاد مثل فرد یا سازمان و هر Edge نشانگر یک رابطه بین دو Node است. با دیدن این ویدیو بیشتر با این دیتابیس‌ها آشنا شوید.

ویدیوهای مرتبط