دریافت ویدیو
Lightboard Session- #vVols and #SRM Overview_720 thumbnail
3

شرح کلی vVols و SRM

در این ویدیو در مورد vVols و راهکار ‫Site Recovery Manager یا SRM که یک راهکار Disaster Recovery از VMware است، صحبت خواهد شد.