دریافت ویدیو
Lightboard Session- #vVols and #SRM Overview_720 thumbnail
3

شرح کلی vVols و SRM

در این ویدیو در مورد vVols و راهکار ‫Site Recovery Manager یا SRM که یک راهکار Disaster Recovery از VMware است، صحبت خواهد شد.
vSphere Virtual Volumes (vVols) Overview_720 thumbnail
1

شرح کلی راهکار vVols

در این ویدیو می‌بینیم که vVols چگونه می‌تواند از طریق مدل عملیاتی جدید و فعال‌سازی Storage خارجی آگاه از VM و حذف Containerهای فیزیکی برای مصرف منعطف منابع، Storage را دگرگون نماید.