دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح کلی vVols و SRM

در این ویدیو در مورد vVols و راهکار ‫Site Recovery Manager یا SRM که یک راهکار Disaster Recovery از VMware است، صحبت خواهد شد.

ویدیوهای مرتبط