دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح کامل Kubernetes

در این ویدیو شرح کاملی از Kubernetes برای مدیریت بارهای کاری Containerizeشده بیان می‌گردد و یک معماری مرجع از خدمات آن معرفی می‌شود.

ویدیوهای مرتبط