دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معرفی راهکار VMware vRealize Automation

در این ویدیو راهکار VMware vRealize Automation یا VRA معرفی شده و دلایل و مزایای خودکارسازی برخی از فرایندهای زیرساختی شرح داده می‌شود.

ویدیوهای مرتبط