دریافت ویدیو
با زیرنویس فارسی ببینید!

ویدیوی معماری مفهومی VMware vSAN – قسمت دوم

آشنایی با معماری Port Group در VMware vSAN  قسمت دوم از معماری مفهومی این تکنولوژی

ویدیوهای مرتبط