دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

با راهکار Veritas Data Insight از خطراتی که ‫در داده‌ها پنهان شده‌ مصون بمانید

چگونه می‌توان داده‌ها را تحت کنترل گرفت؟

با افزایش میزان داده‌های سازمان‌ها، درصورت مدیریت ناصحیح این اطلاعات از جمله نداشتن دید مناسب به این داده‌ها، افرادی که به این داده‌ها دسترسی دارند و نحوه تعامل کاربران با این اطلاعات، سازمان‌ها به راحتی کنترل خود را بر روی اطلاعات از دست خواهند داد. طبیعی است که این امر موجب در خطر قرار گرفتن امنیت سازمان خواهد شد. بازیافتن کنترل روی داده‌ها نیازمند دیدی چند بعدی به محتوا و ساختار تمامی فایلهاست.

راهکار Veritas Data Insight

راهکار Veritas Data Insight تجزیه‌و‌تحلیل ریسک ‫را در سطح Enterprise فراهم می‌نماید. این راهکار به سازمان‌ها کمک کند، پنهان‌ترین قسمت‌های ‫محیط فایل خود را نیز بشناسند. ‫راهکار Data Insight تک‌تک فایل‌ها را تجزیه‌و‌تحلیل می‌کند. این کار با استفاده از یک الگوریتم پیشرفته‌ و ‫با تمرکز روی ریسک صورت می پذیرد. راهکار Veritas Data Insight به صورتی طراحی شده است که ‫از پس رسیدگی به چندین پتابایت داده، از چندین ‫منبع داده در محیط‌های Cloud و On-Premises بربیاید.

ویدیوهای مرتبط