دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مقدمه‌ای بر فرایند vMotion

در این ویدئو مفهوم ابتدایی Live Migration یک بار کاری بااستفاده از vSphere vMotion شرح داده می‌شود و می‌بینیم که از منظر vCenter Server  و ESXi Host چه فرایندهایی به‌کار گرفته می‌شوند و وقتی vMotion راه‌اندازی می‌گردد چه اتفاقی رخ می‌دهد.

ویدیوهای مرتبط