دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه راهکار VMware Tanzu چیست و چه قابلیت‌هایی دارد

در این ویدئو مدیر عامل شرکت VMware مجموعه راهکار VMware Tanzu و VMware Cloud Foundation 4 و VMware vSphere 7 را که قدم بعدی در مسیر تکامل راهکارهای VMware هستند، معرفی می‌کند.

ویدیوهای مرتبط