دریافت ویدیو
[ms-protect-content id="56586"]
در حال بارگذاری...
[/ms-protect-content]

شناسایی مناسب‌ترین مدل پیاده سازی VMware NSX

برای پیاده سازی Vmware NSX، الگوی ثابتی وجود ندارد. در عمل هیچ‌گاه دو پیاده سازی VMware NSX شبیه هم نخواهد بود زیرا نیازها و زیرساخت‌های شبکه با یکدیگر متفاوت است. اگرچه سناریوهای نسبتا مشابهی وجود دارند که می‌توان با بررسی آنها، نیاز فعلی سازمان را پیش‌بینی کرد و به بهترین و مناسب‌ترین پیاده سازی VMware NSX رسید.

در این ویدیو به بررسی سناریوهای متفاوتی برای شناسایی مناسب‌ترین مدل پیاده سازی VMware NSX پرداخته شده است.

پس از آن میتوانید در ویدیوی بعدی با تکنولوژی VXLAN و کاربرد آن در VMware NSX آشنا شوید.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو