دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مانیتورینگ هوشمندِ مورد استفاده برای شناسایی خطرات

دو مزیت در ‫مانیتورینگ هوشمند وجود دارد. اولین مورد همان تشخیص بدون وقفه است. ‫دومین مورد این است که چون نیازی ‫به مانیتورینگ مبتنی بر نمونه‌برداری وجود ندارد، ‫وضعیت تک تک منابع ‫در یک لحظه‌ی واحد بدون نیاز به مانیتورینگ مشخص  است‫. ‫پس تمام CPU و حافظه، که توسط صدها برنامه کاربردی مورد استفاده قرار می‌گرفت ‫دیگر استفاده نمی‌شود‫. درنتیجه CPU و حافظه برای خود برنامه کاربردی آزاد می شوند.

ویدیوهای مرتبط