دریافت ویدیو
[ms-protect-content id="56586"]
در حال بارگذاری...
[/ms-protect-content]

نحوه تعریف Replication در Transport Zone

در ویدیو کاربرد Transport Zone درWMware NSX چیست درباره نکات، دلایل استفاده و نحوه تعریف Transparent zone توضیح داده شد. مبحث مورد نیاز بعدی، تعریف Replication بین Transparent Zoneهای ایجاد شده است.

تعریف Replication برای Transparent Zone در واقع انجام Replication بین جدول‌های Share شده توسط VTEP، MAC ‫و ARP که باید توسط تمام Hostهای داخل کلاسترهای یک logical switch ‫فهمیده شوند.

سه روش برای تعریف Replication در Transparent Zone وجود دارد که در این ویدیو به توضیح آن می‌پردازیم.

ویدیو بعد نحوه نصب Nsx Controller Cluster و پیکربندی ESXi Host را آموزش خواهیم داد.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو