دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح کلی راهکار Pulse IoT Center از VMware

راهکار VMware Pulse IoT Center، یک راهکار ایمنِ مدیریت دستگاه IoT و زیرساخت Edge در سطح سازمانی می‌باشد که هم برای سازمان‌های IT و هم OT و تمام موارد کاربرد IoT مفید است. با Pulse IoT Center می‌توان شروع به کار با IoT را تسهیل نمود، مدیریت را در مقیاس دلخواه خودکارسازی کرد، استانداردهای امنیتی IT را تا زیرساخت IT و Edge گسترش داد و ارزش داده‌های IoT را بهینه‌سازی نمود.

ویدیوهای مرتبط