درحال بارگذاری...

ترکیب Splunk و Cisco Network Assurance Engine در شبکه های سازمانی

همکاری مشترک سیسکو و اسپلانک مزایای فراوانی را برای شبکه های سازمانی فراهم می آورد. برخی این مزایا که برای سازمان ها ایجاد می شود می توان به قابلیت دید کامل برروی تنظیمات ، کارایی و تشخیص مشکلات پیچیده شبکه اشاره کرد.

ویدئوهای مرتبط